O videu

Možnosti videa jsou bezbřehé, což je jak devízou, tak také hlavním úskalím tohoto média. Je tedy od začátku nutné si stanovit, co od konkrétního videa očekáváte, k čemu má sloužit a kdo se na něj má dívat. Od odpovědí na tyto otázky se pak odvíjí forma, délka, způsob šíření a mnoho dalšího.

Delší vysvětlující video o Vaší činnosti či programu

Video tohoto druhu je míněno primárně jako představení či ukázání Vaší činnosti. Jeho smyslem je lépe seznámit diváky se smyslem a způsoby Vaší práce, ukázat v čem jste přínosní. Je však také určeno pro lidi, kteří už mají zájem se o Vás něco dozvědět a vydrží trošku delší formát. Takovéto video je ideální pro umístění na Vaše webové stránky, popřípadě FB.
Příkladem může být video, které jsme točili o České společnosti ornitologické pro Microsoft NGO Awards ve spolupráci s TechSoup. Videoa ukazuje způsob měření ptactva v České republice. Video bylo dobře podpořeno sociálními sítěmi a tak na Youtube dokázalo dosáhnout 33 tisíc shlédnutí.

Delší video o zajímé osobnosti

Zajímavá osobnost je vždy předpokladem k úspěchu videa. Lidé mnohem raději sledují příběh člověka než nějaké organizace. Důvodem je samozřejmě možnost se vcítit do daného charakteru a prožít s ním jeho osobní radosti a strasti. Takovéto video má tak větší potenciál pro masovější dosah a také často přitáhne další média, která se o danou osobnost začnou zajímat.
Příkladem může být video, které jsme točili o Chomutovské rapperovi Nikolasovi pro Nadaci VIA. Video ukazuje, jak Nikolas pomáhá místní charitě pořádáním koncertů. Video bylo primárně určeno pro Facebook, kde díky sdílení jinými organizacemi dosáhlo v různých verzích nakonec dohromady cca. 8 tisíc shlédnutí. Silný příbeh Nikolase pak také zaujal různé časopisy, které video sdílely na svých stránkách.

Kratší video na sociální sítě

Video výhradně určené na sociální sítě je samostatná disciplína, která se řídí mnoha pravidly. Používá se jiný formát, video je kratší, musí mít titulky a mělo by být zábavné a vizuálně poutavé. Ideálně také není ojedinělé, ale pravidelně se objevují nové.
Příkladem může být video, které jsme natáčeli o Martině, která se se svým manželem stará o hrad Hartenberg. Video je primárně určeno na Instagram a má tedy vertikální poměr stran a je maximálně minutu dlouhé.

Záznam akce či konference

Potřebujete zaznamenat, jak moc se povedla akce, kterou jste pořádali? Videa tohoto typu jsou primárně určena jako dokumentace, popřípadě jako pozvánka na pokračování nebo také jako doklad spozorům, že se jimi podpořená událost udála a vydařila. Nejčastěji se skládají z nějaké přijemné hudby a hezkých ilustračních záběrů.
Příkladem může být video, které jsme natáčeli pro časopis Reportér a jimi spolupořádanou konferenci o budoucnosti bydlení.

Dlouhodobá spolupráce

Investice do videa má určitě smysl, ale je nutné si uvědomit, že především sociální sítě jsou založeny na pravidelnosti a každodenním přísunu nového. Pokud tedy chcete, aby Vaše organizace rostla na popularitě, je nutné přispívat nový obsah pokud možno co nejčastěji. Nabízíme tedy i dlouhodobější spolupráci, při které se o Vás budeme starat každý měsíc, budeme pro Vás vytvářet videa, fotografie a starat se o Vaše webové stránky.